Християнството в началото

 

Ще припомним за вярата на първите християни, ученици на апостолите. Ще зазвучат думите на отците на християнската църква, изпълнени с мъдрост и сила в Духа. И дано тяхната пламенна любов към Христа ни изпълни сега!
Ще покажем колко малко основание имат тези, които говорят за някакво тайно и различно познание на началната църква и така извращават вярата, възраждат стари ереси и създават нови.